Kognitivní nepozornost

Kognitivní nepozornost je definována jako důležitý ovlivňující faktor, který řidič vnímá jako zátěž. Kapacitu mozkové činnosti je nutné věnovat řešení dopravních situací a také předvídání. Pokud je tato pozornost rozptýlená, prodlužuje se doba psychické reakce a schopnost řidiče správně vyhodnocovat podněty i z běžného okolního provozu.